Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.WODANET.COM.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.wodanet.com.pl. Sprzedającym jest Aneta Lizura Wodanet z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 77a/5 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 001002919/2017. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowani pod numerem NIP: 662-169-15-93, Regon: 367645505, zwane także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 797 578 828

korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@wodanet.com.pl

 

Dane do przelewu tradycyjnego:

Aneta Lizura Wodanet

ul. Grzegórzecka 77a/5

31-559 Kraków

ING Bank Śląski 60 1050 1445 1000 0092 4346 0996

 

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 2. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wodanet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wodanet.com.pl

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.wodanet.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.wodanet.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.wodanet.com.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Podczas składania zamówienia Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „płatność za pobraniem”.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego (po wcześniejszym ustaleniu szczegółów).

 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Zazwyczaj towar jest dostarczany w ciągu 24 godzin od daty wysyłki, z zastrzeżeniem, że jest to przewidywany czas doręczenia. Dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Dopuszczalny jest inny termin wysyłki (po ustaleniu z Klientem).

 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (pakowanie + wysyłka) określonymi w podsumowaniu zamówienia lub po włożeniu produktów do koszyka sklepowego. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności, wagi i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.

 4. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). Protokół szkody musi być spisany w dniu doręczenia przesyłki, a zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

 5. W przypadku grzejników o wysokościach 300, 400, 500 i 900 lub długości 500, 700, 900, 1100, 2200 i 2400 oraz grubości C11/V11 i C33/V33
  czas realizacji zamówienia może wynosić do 7 dni.

 6. Koszty transportu podane na Naszych aukcjach dotyczą przesyłek do 30 kg oraz określonego gabarytu, chyba że informacje na karcie produktu/ aukcji stanowią inaczej.

  Wszystkie przedmioty nie przekraczające łącznej wagi 30 kg oraz określonego przez firmę kurierską Siódemka gabarytu, są wysyłane w jednej paczce, a kupujący płaci za jedną wysyłkę (najwyższy koszt wysyłki spośród zakupionych przedmiotów).

  Jeśli dokonasz zakupów o łącznej wadze POWYŻEJ 30 KG koszt transportu jest sumowany dla dwóch (w przypadku, gdy przesyłka będzie składała się z 2 paczek, analogicznie dla 3,4,5...paczek) najdroższych kosztów transportu spośród zakupionych przedmiotów, a towar wysyłamy w dwóch paczkach (w przypadku, gdy przesyłka będzie składała się z 2 paczek, analogicznie dla
  3,4,5...paczek.)

  Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłane przez Nas przedmioty były starannie i profesjonalnie zapakowane. Z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanych przedmiotów oraz niestandardowe gabaryty zastrzegamy sobie prawo do nie wysyłania niektórych towarów w jednej przesyłce, nawet gdy ich sumaryczna waga nie przekracza 30kg.

  Dlatego też, dla przykładu :
  Bojlery i podgrzewacze poziome wysyłane są pojedynczo – nie łączmy z żadnymi innymi przedmiotami.

  Szafki do rozdzielaczy wysyłamy tylko z drobnymi przedmiotami (złączki, uchwyty, zaworki) - nie łączymy np. z rurami, rozdzielaczami do podłogówki, zbiornikami, folią, pompami, otuliną, itp.

  Grzejniki - wysyłamy je tylko w ilościach opisanych na aukcji. Przy zakupie większej ilości koszt transportu sumuje się, a towar jest wysyłany na palecie.

  Krążek/Zwój rury PEX - wysyłamy tylko z drobnymi elementami lub maksymalnie 10 krążkami otuliny/ 2 rolkami folii aluminiowej/ 1 krążkiem rury karbowanej/ 1 krążkiem taśmy dylatacyjnej; 
  NIE łączymy z otuliną w laskach 2-metrowych; NIE łączymy z rozdzielaczami; NIE łączymy z naczyniami.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem kredytu ratalnego.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

WODANET - Dział Zwrotów i Reklamacji

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 122

28-100 Busko-Zdrój

          

           z załączonym oświadczeniem odstąpienia od umowy zawartej na odległość

           Link do oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 1. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: produkty o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 2. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji i Gwarancja

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: reklamacje@wodanet.com.pl  lub listownie na adres:

  WODANET - Dział Zwrotów i Reklamacji

  UL. BOHATERÓW WARSZAWY 122

  28-100 Busko-Zdrój.

   

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 1. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.WODANET.COM.PL

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.wodanet.com.pl jest Aneta Lizura wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Lizura Wodanet wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzegórzecka 77a/5 , 31-559 Kraków, NIP: 662-169-15-93 , REGON: 367645505, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@wodanet.com.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych. Wszelkie działania podlegają przepisom prawa obowiązującym w zakresie ochrony danych.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

4.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

4.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

4.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

5. Wyrazy, wyrażenia oraz anonimy pisane z dużej litery (np Klient, Usługodawca, Sklep) w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.wodanet.com.pl

 

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:

1.1   księgowych,

1.2   marketingowych,

1.3   kontaktu z Klientem,

1.4   innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

2.1.    Imię i nazwisko,

2.2.    Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

2.3.    Adres e-mail.

2.4.    Numer telefonu

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

3.1.    Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient.

3.2.    Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.3.    Informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

§3 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

2.1.    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2.2.    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

1.  Klient ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@wodanet.com.pl

 

§ 5 PLIKI "COOKIES"

1.  Sklep internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.wodanet.com.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel